บานประตูไม้สยา เจาะช่องกระจกกลาง

บานประตูไม้สยา เจาะช่องกระจกกลาง ขนาด 70*200 CM.

บานประตูไม้สยา เจาะช่องกระจกกลาง ขนาด 80*200 CM.

บานประตูไม้สยา เจาะช่องกระจกกลาง ขนาด 90*200 CM.

บานประตูไม้สยา เจาะช่องกระจกกลาง ขนาด 100*200 CM.

*** สามารถสั่งทำได้ตามแบบ ***