เกี่ยวกับเรา

บริษัท บูรพา ค้าไม้ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกในปี 2550 ภายใต้ชื่อ “ร้านหนองปรือค้าไม้” ต่อมาในปี 2558 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม “บริษัท บูรพา ค้าไม้ จำกัด” ตั้งอยู่เลขที่ 36/6 หมู่ 7 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยเป็นผู้จำหน่ายสินค้าหลัก ประเภทไม้แปรรูป ไม้แบบก่อสร้างทุกชนิด รวมถึงวัสดุก่อสร้างทั่วไป  ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างได้อย่างครบวงจร และด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ตลอดจนการดำเนินงานที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท อย่างจริงจัง  ด้วยระบบขนส่งที่ได้มาตรฐาน การให้บริการที่รวดเร็ว. รวมทั้งการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง.  จึงทำให้บริษัท บูรพาค้าไม้ จำกัด เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดมา  

ในปี 2550

เปิดกิจการเป็นร้านค้าปลีกในชื่อ “ร้านหนองปรือค้าไม้” บริเวณหมู่ 3 ถนนชัยพรวิธี ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เช่าที่ดินเนื้อที่ 200 ตารางวา สำหรับจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ก่อสร้าง ไม้ยูคา ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ  ร้านค้าฯ มีการเจริญเติบโตในเรื่องยอดขายและฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2553

จึงได้ย้ายร้านค้ามาอยู่บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยเช่าที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่  สำหรับจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม อาทิเช่น ไม้อัด วงกบ ประตูไม้ ประตูพีวีซี สังกะสี และเพื่อจัดเก็บสินค้า ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2555  

คุณสายชล ทรงสุภาพ ได้ซื้อที่ดินจำนวน 2 ไร่ 1 งาน บริเวณเชิงสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 36  ถนนโป่ง-เขาไม้แก้ว ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายกิจการ และเล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างในภูมิภาคนี้  จึงได้สร้างโกดังเก็บสินค้า 1 อาคาร และเปิดขายหน้าร้านไปพร้อมกัน   โดยร้านหนองปรือค้าไม้ ยังคงดำเนินกิจการตามปกติ

ในปี 2558

จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม “บริษัท บูรพา ค้าไม้ จำกัด” โดยยกเลิกเช่าที่ดิน “ร้านหนองปรือค้าไม้” และย้ายมาดำเนินกิจการ ณ สถานที่แห่งใหม่นี้ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโกดังสินค้าเพิ่มขึ้นอีก  2 อาคาร บนเนื้อที่ 4 ไร่ เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและกระจายสินค้า ตลอดจนเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ ทีมขายและทีมจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐฯ “โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” ซึ่งจะมีโครงการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ขยายสู่ภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น โดยกิจการของเราที่ได้ ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้น.  จึงพร้อมรองรับ  สำหรับการลงทุนของโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึงและครบวงจร

“เรามั่นใจในมาตรฐานสินค้า  และบริการที่รวดเร็ว ฉับไว”