บานประตูไม้สยา ลายฟัก5

ขนาด 70*200 เซนติเมตร

ขนาด 80*200 เซนติเมตร

ขนาด 90*200 เซนติเมตร

ขนาด 100*200 เซนติเมตร

*** สามารถสั่งทำได้ตามแบบ ***