บานประตูไม้สยาบานเกล็ดตลอด

ประตูไม้สยา บานเกล็ดตลอด ขนาด 70*200 CM.

ประตูไม้สยา บานเกล็ดตลอด ขนาด 80*200 CM.

ประตูไม้สยา บานเกล็ดตลอด ขนาด 90*200 CM.

ประตูไม้สยา บานเกล็ดตลอด ขนาด 100*200 CM.

*** สามารถสั่งทำได้ตามแบบ ***