น้ำมันซักแห้ง TOA รุ่น ขวดใหญ่

เหมาะสำหรับใช้เป็นทินเนอร์ผสมสีเคลือบเงา สีเคลือบด้าน วานิช สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา สีรองพื้นเหล็กกันสนิม และสีอะลูมิเนียม