ตราเพชร ครอบโค้ง 3 ทาง ตัว T ปั้นหยา รุ่น ครอบพิเศษลอนคู่ ขนาด 36.5 x 42 ซม. สีฟ้าร่มรื่น

ตราเพชร ครอบโค้ง 3 ทาง ตัว T ปั้นหยา รุ่น ครอบพิเศษลอนคู่ ขนาด 36.5 x 42 ซม. ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งกระเบื้องเชื่อมต่อระหว่างบริเวณสันหลังคา สำหรับกระเบื้องลอนคู่