ครอบสันหลังคาแบบตรง จตุลอน ตราเพชร ขนาด 25 x 33 ซม. สีเขียวประกายเพชร

ครอบสันหลังคา จตุลอน ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพ เป็นอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งกระเบื้องบริเวณสันหลังคา สำหรับกระเบื้องจตุลอน