กาวยางสังเคราะห์ BOSNY GLUE 66

  • กาวยางสังเคราะห์ ยึดติดแน่น ไม่หลุดร่อน
  • ไม่ทำให้พื้นผิวเสียหาย ไม่เกิดคราบเหลือง
  • นิยมใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องหนังประเภทต่าง ๆ